Over 200 danske faglokaler

Naturfagslokalerne i de danske folkeskoler kan ændres, så eleverne bliver mere engagerede og lærer mere.

LE Fuf8d.jpg

NyNaturfag har indtil videre sat over 202 aftryk i skoler landet over.

Bedre fysiske rammer til naturfagene i grundskolen. Det er tankerne bag projektet NyNaturfag, der er en del af Kata Fondens arbejde.

Målet for NyNaturfag var at sætte 200 aftryk på naturfagslokaler i hele Danmark. Det mål er nået. Der er samlet set sat over 202 aftryk. En del af disse aftryk kan allerede ses i nye og færdige naturfagslokaler over hele landet. Og endnu flere er på vej gennem arkitekt- og byggeproces.

Hele Bornholm er med
På Bornholm er en radikal omvæltning af øens naturfagsundervisning under opsejling.

Kommunen har valgt, at øens skoler skal indrettes med nye naturfagslokaler.

Øens naturfagslokaler skal indrettes med udgangspunkt i indretningskonceptet fra NyNaturfag. Dermed er øen er et godt eksempel på, hvordan aftrykkene forankres.

Vi arbejder med skolerne i Rønne, hvor tre skoler skal sammenlægges til to, mens alle faglokaler renoveres.

Ønsker, mål og rammer
Skolernes lærere har været gennem en workshop, hvor ønsker, mål og rammer er fastlagt.

Dermed er de godt klædt på til at komme med deres bud på, hvordan de nye lokaler skal se ud, så de er tilpasset til den naturfagsundervisning, de gerne vil lave.

Efter sommerferien 2016 gik vi i gang med at arbejde med de resterende skoler på Bornholm, og de seneste måneder har der været workshops med alle naturfagslærere.

Tænk didaktik og læring
NyNaturfags-konceptet er et indretningskoncept med tilhørende udviklingsproces til naturfagslokaler.

Konceptet sikrer, at der bliver tænkt, læring, undervisning og didaktik, der er et pædagogisk fag, som belyser skolens formål og undervisningens indhold og form, før der bliver tænkt konkret indretning. Gennem NyNaturfag sikrer vi, at tankerne bliver til fysiske lokaler, når skoler skal indrette, renovere eller bygge helt nye naturfagslokaler.

Vi tilbyder desuden vores online “værktøjskasse” med metoder og redskaber. Vi arbejder også på at holde konferencer; for eksempel sammen med Astra “Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed”.

Fokus på Vestjylland
I 2017 har vi særlig fokus på Vestjylland, hvor det ikke er lykkes os at få udbredt konceptet lige så meget, som for eksempel på Sjælland.

Desuden arbejder vi videre med følgeforskningen for projektet og ikke mindst en forankringspartner, der skal drive projektet videre i 2018.

Det nye år byder blandt andet på konferencer, som for eksempel “Læringsfestival” og “Big Bang”, flere Åbent Hus-dage i Naturfagshuset på Als og direkte kontakt til kommuner og skoler, der påtænker renoveringer og nybyggeri af naturfagslokaler.

NYNATURFAG 

  • Konceptet består af en række principper for indretning af naturfagslokaler
  • Det er udviklet af Kata Fonden i samarbejde med lærere, forskere og naturfagsformidlere og har været afprøvet med forsøgsundervisning i et nybygget Naturfagshus på Als.
  • Evalueringen viste at de anderledes omgivelser gav læreren mulighed for en mere varieret undervisningsform, som eleverne fandt mere spændende og relevant end den undervisning de oplever i deres vante naturfagslokaler.
  • Afprøvningen var grundlaget for, at Kata Fonden ønskede at udbrede NyNaturfag indretningskonceptet til grundskoler i hele landet.
  • Formålet er at understøtte udforskende og eksperimenterende naturfaglig læring og muliggøre, at man også i naturfagene kan vælge mellem mange måder at lære på.
  • NyNaturfag er støttet af Bitten og Mads Clausens Fond, Fremstillingsindustrien samt Det Obelske Familiefond.
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg